PRIVACYBELEID

Dit is het Privacybeleid behorend bij de dienstverlening van Shell TapUp en geeft informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens.

1. WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van je persoonlijke gegevens naar aanleiding van het feit dat je (i) een van onze klanten bent, (ii) een bezoeker en/of (iii) een gebruiker bent van de Shell TapUp website.

Op onze website kan je een aantal koppelingen vinden naar andere websites of applicaties. Hoewel deze websites of applicaties zorgvuldig worden geselecteerd, zijn we niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens via deze websites of applicaties. Dit Privacybeleid is bijgevolg niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites of applicaties.

2. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

In dit Privacybeleid beschrijven we welke persoonlijke gegevens we verwerken en voor welke doeleinden

2.1 KLANTENSERVICE EN RELATIEMANAGEMENT

Wat houdt dit doeleinde in?
Indien je contact opneemt met onze klantenservice met een vraag of klacht, kunnen we je vragen jezelf te identificeren, dit om ons te helpen je verzoek te behandelen. We gebruiken je persoonlijke gegevens uitsluitend voor dit doeleinde en om onze dienstverlening via de klantenservice te kunnen verbeteren.

Welke persoonlijke gegevens gebruiken we?
Om correct te kunnen antwoorden op je vraag of klacht, noteren we de details van je vraag of klacht in onze klantendatabase. Verder vragen we je om je contactgegevens om je op de hoogte te houden over je vraag of klacht. In complexe situaties kunnen we vragen om aanvullende persoonlijke gegevens om je identiteit te bevestigen.

2.2 DEELNAME AAN PROMOTIES

Wat houdt dit doeleinde in?
Shell TapUp zal regelmatig promoties voor haar klanten organiseren. In sommige gevallen zullen we je vragen je persoonlijke gegevens door te geven via een registratieformulier, advertentie of website om deel te nemen aan de promotie.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor deze doeleinden?
Indien je ervoor kiest om deel te nemen aan een dergelijke promotie, verwerken we de persoonlijke gegevens die je ons geeft (zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) uitsluitend om je deelname te registreren of te bevestigen, om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden van de promotie en om je eventuele gewonnen prijzen of voordelen aan je toe te kunnen zenden. Afhankelijk van de promotie kunnen we ook informatie verwerken over het verloop van je deelname aan de promotie, zoals scores, inzendingen of prijzen/voordelen die je gewonnen hebt.

2.3 ONTWIKKELING EN VERBETERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wat houdt dit doeleinde in?
Shell TapUp voert geregeld marktonderzoek uit onder haar klanten middels vragenlijsten. We gebruiken je antwoorden bij dergelijke vragenlijsten uitsluitend om kwaliteitsbeoordelingen te kunnen maken en om je ervaringen als klant te kunnen verbeteren.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor deze doeleinden?
Indien je ervoor kiest om onze vragenlijsten in te vullen of een beoordeling achter te laten, kunnen we de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt (zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) verwerken.

2.4 ALGEMENE AANBIEDINGEN

Wat houdt dit in?
Als klant van Shell TapUp, ontvang je mogelijkerwijs algemene aanbiedingen en informatie van Shell TapUp (“Algemene aanbiedingen”). Omdat wij je privacy respecteren, zullen wij je persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel gebruiken indien je daarvan op de hoogte bent, en indien nodig vragen wij om je toestemming voordat je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden worden gebruikt.

Met deze algemene aanbiedingen willen we je op de hoogte brengen van producten, evenementen en promoties van Shell TapUp die voor jou interessant zouden kunnen zijn. Dergelijke algemene aanbiedingen kunnen onder andere zijn:

 • Elektronische nieuwsbrieven met aanbiedingen en algemene informatie gerelateerd aan diensten en producten geleverd door Shell TapUp;
 • Diverse kortingscodes, loyaliteitsaanbiedingen of advertenties voor diensten en producten geleverd door Shell TapUp.

Je kunt deze algemene aanbiedingen ontvangen via e-mail, sms, via de website van Shell Tapup, via sociale media, flyers of via andere digitale kanalen. Aangezien wij je privacy respecteren, zullen wij je gegevens uitsluitend voor direct-marketingdoeleinden gebruiken indien je daarvan op de hoogte bent, en vragen wij indien nodig om je voorafgaande toestemming.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor deze doeleinden?
Om je algemene aanbiedingen toe te kunnen sturen, verwerken we de persoonlijke gegevens die je ons hebt verstrekt (zoals naam, e-mailadres, voertuig gegevens en bedrijfslocaties).

Wanneer je niet langer aanbiedingen wilt ontvangen
Je kunt op ieder moment het ontvangen van aanbiedingen stopzetten. We zullen dan de persoonlijke gegevens die niet langer nodig zijn om je aanbiedingen te doen, verwijderen of anonimiseren. Dit kan door een email te sturen naar shelltapup@shell.com of te bellen naar de klantenservice (+31 (0)10 310 0842).

2.5 PERSOONLIJKE AANBIEDINGEN

Wat houdt dit doeleinde in?
Als klant van Shell TapUp kan je aanbiedingen van Shell TapUp ontvangen die zijn aangepast aan je persoonlijke voorkeuren op basis van een analyse van je aankoopgeschiedenis, je deelname aan promoties, vragenlijsten en je gebruik van de websites en andere digitale kanalen (“Persoonlijke aanbiedingen”). Omdat wij je privacy respecteren, zullen wij je persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel gebruiken indien je daarvan op de hoogte bent, en indien nodig vragen wij om je toestemming voordat je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden worden gebruikt.

Met persoonlijke aanbiedingen willen we je op de hoogte brengen van producten, evenementen en promoties van Shell TapUp waarvan wij denken dat ze voor je interessant kunnen zijn. Dergelijke persoonlijke aanbiedingen kunnen onder andere zijn:

 • elektronische nieuwsbrieven met aanbiedingen en algemene informatie;
 • demonstratiedagen voor nieuwe Shell TapUp voertuigen.

Je kunt je persoonlijke aanbiedingen ontvangen via e-mail, WhatsApp, de website van Shell TapUp of via sociale media en andere analoge of digitale kanalen die je gebruikt.

Welke persoonlijke gegevens gebruiken we voor dit doeleinde?
Om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen, moet Shell TapUp je voorkeuren begrijpen. Om je voorkeuren te kunnen achterhalen, analyseert Shell TapUp:

 • Je aankoopgeschiedenis;
  Dit omvat informatie over (i) specifieke producten/services die je koopt, (ii) het totaalbedrag per transactie, (iii) het tijdstip en het aantal voertuigen dat bediend is per aankoop en (iv) de betaalgeschiedenis.
 • Hoe en waar je eventuele aanbiedingen kunt gebruiken (o.a. door vouchers);
 • Je gebruik van de Website en de e-mails die je van ons ontvangt.
  Dit omvat informatie over (i) de koppelingen waarop je op de website klikt, (ii), je bedrijfsnaam en locatie op basis van je IP-adres of locatievoorziening en (iii) de manier waarop je reageert of iets doet op de website of met de e-mails die wij je toezenden.
 • Je deelname aan promoties
 • Je antwoorden op vragenlijsten
  Om je voorkeuren te achterhalen, kan Shell TapUp je persoonlijke gegevens die al bekend zijn bij partners van Shell combineren, onder andere betreffende je gebruik van:
 • het loyaliteitsprogramma;
 • websites, App, bonnen/vouchers, sociale media, vragenlijsten, promoties en andere digitale kanalen;
 • brandstofkaarten van Shell en andere betaalkaarten op verkoopsites van Shell. Gecombineerd met aankopen van klanten met vergelijkbare interesses en andere, aanvullende sociodemografische informatie over jou uit externe bronnen en de gegevens over je eerdere aankopen kan Shell je voorkeuren analyseren.

Wanneer je niet langer persoonlijke aanbiedingen wilt ontvangen
Je kunt op ieder moment het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen stopzetten door dit uit te schakelen. In dat geval zullen we je persoonlijke gegevens en koopgewoonten niet langer analyseren en bovendien je persoonlijke informatie die we niet langer nodig hebben om je persoonlijke aanbiedingen te doen, verwijderen of anonimiseren. Stopzetten van persoonlijke aanbiedingen kan door te mailen naar shelltapup@shell.com of te bellen naar de klantenservice (+31 (0)6 17 46 03 68).

2.6 TECHNISCH EN FUNCTIONEEL BEHEER VAN DE WEBSITE

Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer je de Website gebruikt, verwerken we bepaalde technische informatie over je zoals uw IP-adres, om je functies van onze online diensten te kunnen aanbieden en om deze te kunnen beheren. Met deze technische informatie kunnen we de website beheren, bijvoorbeeld om technische storingen te verhelpen of om de betrouwbaarheid ervan te verbeteren.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doeleinde?
We verwerken technische gegevens zoals het IP-adres, locatiegegevens, voertuigcoördinaten, van uw computer, tablet of smartphone, gegevens over de pagina’s die je hebt bezocht op de Website, de webbrowser die je gebruikt om te surfen, vorige/verdere sites die je hebt bezocht en de duur van je bezoek/sessie.

2.7 HET VOORKOMEN, OPSPOREN EN ONDERZOEKEN VAN FRAUDE

Wat houdt dit doeleinde in?
Shell TapUp kan de persoonlijke gegevens die je Shell TapUp geeft, gebruiken om fraude te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en om naleving van haar Algemene Voorwaarden af te dwingen.

2.8 FEEDBACK EN FORUM FACILITEITEN

Indien onze Website op enig moment feedback en/of forum faciliteiten (of vergelijkbare diensten) biedt kan Shell TapUp de informatie die je via deze faciliteiten verstrekt, verzamelen. Dergelijke informatie zal gebruikt worden overeenkomstig dit Privacybeleid. Realiseer je je dat Shell TapUp niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het gebruik van je persoonlijke gegevens door andere partijen als je die aan hen ter beschikking stelt via de faciliteiten voor feedback. Let dus op welke persoonlijke informatie je via deze weg prijsgeeft.

3. MIJN KEUZES EN MIJN GEGEVENS

Je kunt altijd toegang krijgen tot, wijzigen van, bijwerken van of verwijderen van je persoonlijke informatie. Je kunt dit doorvoeren door contact op te nemen per e-mail met shelltapup@shell.com of te bellen naar de klantenservice (+31 (0)10 310 0842. Je kunt jezelf ook uitschrijven bij de verschillende communicatiekanalen met behulp van de “uitschrijf” functionaliteit in het specifieke kanaal.

Indien je ontevreden bent over het beheer of de afhandeling van je persoonlijke gegevens door Shell TapUp, dan wijzen wij je graag op het recht om je opmerkingen of klachten door te geven aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens op het adres: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag. Voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

4. WELKE COOKIES GEBRUIKT SHELL TAPUP?

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat naar je internetbrowser wordt verstuurd zodat we je browser kunnen herkennen wanneer je terugkomt. Shell TapUp en haar geautoriseerde dienstverleners kunnen kleine grafische afbeeldingen gebruiken, beter bekend als ‘clear GIF’s’ die samenwerken met de cookies om jou en je gebruik van de Website optimaal te kunnen identificeren. Shell TapUp en deze dienstverleners kunnen ook andere technologieën gebruiken om informatie in je browser op te slaan; bijvoorbeeld door gebruik van plaatselijk gedeelde voorwerpen of plaatselijke opslag, zoals HTML 5-cookies, flash-cookies en andere softwaremethodes van webapplicaties.

Aan de hand van deze technologieën kunnen we gegevens verzamelen over het gebruik van de Website. Het betreft dan data zoals vanuit welk bedrijf je de Website bezoekt, welke pagina’s worden bezocht, je interactie met informatie op de Website en de duur van uw bezoek.

Functionele cookies – Shell TapUp slaat cookies op die cruciaal zijn bij het verstrekken van de functies op de Website. De cookies onthouden bijvoorbeeld je voorkeuren, zoals taal en regio, om te kunnen fungeren als je standaardinstellingen wanneer je terug komt naar de Website. Als je dat wenst, kan je er echter voor kiezen om de cookies die Shell TapUp instelt te verwerpen of te blokkeren. Dit kan je doen door je browserinstellingen te wijzigen – zie de helpfunctie in je browser voor meer informatie.

Cookies voor webanalyse – Shell TapUp kan cookies van derden gebruiken met het oog op webanalyse. Via dergelijke cookies kan Shell TapUp het gebruik van de Website analyseren. Dit is gebaseerd op verzamelde statistische gegevens die bevoegde dienstverleners van Shell TapUp verstrekken en die Shell TapUp de kans geven te begrijpen op welke manier je de Website gebruikt. Shell TapUp en deze dienstverleners kunnen dergelijke informatie uitsluitend aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk vereist wordt.

Reclamecookies – Shell TapUp kan cookies van derden gebruiken met het oog op advertentievoering. Shell TapUp kan bevoegde dienstverleners gebruiken om te adverteren op de Website en op hele andere websites op het internet. Dergelijke dienstverleners kunnen cookies op je browser plaatsen en kunnen informatie verzamelen aan de hand waarvan ze je toestel kunnen identificeren; het gaat dan om uw IP-adres of om andere, unieke toestelidentificaties.

Shell TapUp bewaart een cookie niet langer dan nodig. We gebruiken sessiecookies en permanente cookies:

 • Een sessiecookie kan het gebruik volgen, zoals de webpagina’s die je bezoekt en welke opties je gebruikt. Wanneer je de internetbrowser sluit, wordt de sessie beëindigd en wordt de cookie verwijderd.
 • Een permanente cookie zorgt ervoor dat de Website je bij een volgend bezoek kan herkennen. Hij blijft op je systeem tot je hem verwijdert.

Merk op dat de meeste browsers cookies automatisch accepteren. Als je niet wilt dat cookies worden gebruikt, moet je de cookies actief verwijderen of blokkeren.

Je kunt ook www.allaboutcookies.org  bezoeken voor informatie over hoe je cookies moet verwijderen of verwerpen en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Voor informatie over het gebruik van cookies in mobiele telefoonbrowsers en voor details over hoe je dergelijke cookies kunt verwerpen of verwijderen, lees je de handleiding van je telefoon.

Realiseer je echter dat indien je het gebruik van cookies verwerpt, je onze websites weliswaar nog steeds zult kunnen gebruiken, maar dat enkele functies mogelijk niet correct werken en je mogelijk niet langer alle functies van de Website zult kunnen gebruiken.

5. HOE BEVEILIGEN WE JE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We hebben allerlei technologie en beleidslijnen geïmplementeerd die jouw privacy uitvoerig moeten kunnen beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. In het bijzonder maken we gebruik van encryptie voor sommige Shell diensten; testen we continu de authenticatie, verificatie en toegang tot onze Website. Op basis van deze uitkomsten en veranderingen in wet- en regelgeving past Shell TapUp haar beveiligingsmaatregelen aan.

6. WIE HEEFT TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

Shell TapUp kan je persoonlijke gegevens vrijgeven aan:

 • eventuele agenten, dienstverleners en/of onderaannemers van Shell TapUp en andere ondernemingen van de Shell-groep;
 • iedere (rechts)persoon aan wie Shell TapUp voorstelt om (een van) haar rechten en/of verplichtingen aan over te dragen.
 • Eventuele en daartoe geautoriseerde partijen door Shell TapUp ten behoeve van de uitvoering van betalingen en/of loyaliteitsprogramma’s
 • Eventuele rechtsgeldende instanties ten behoeve van juridische controle en toezicht op naleving van wet- en regelgeving en/of de algemene voorwaarden die Shell TapUp toepast op haar producten en diensten.

Shell TapUp maakt gebruikt van derden voor bepaalde deelprocessen en deeltaken, zoals website hosting. De persoonlijke informatie die verzameld wordt, kan overgedragen worden aan geautoriseerde derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, afhankelijk van de diensten die je worden aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien een van onze servers op bepaalde tijdstippen gesitueerd is in een land buiten de EU of wanneer een van onze dienstverleners zich in een land buiten de EU gevestigd is. Voor zover deze derden toegang hebben tot persoonlijke informatie om deze verwerkingen uit te voeren, heeft Shell de vereiste organisatorische en/of contractuele maatregelen getroffen om te garanderen dat je persoonlijke gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en dat er correcte beschermingsniveaus werden ingevoerd om je persoonlijke gegevens veilig te stellen.

Behalve zoals bepaald in dit Privacybeleid, zullen we geen persoonlijke gegevens prijsgeven zonder jouw toestemming, tenzij we wettelijk het recht hebben of zelfs verplicht zijn om dit te doen of als dit naar ons oordeel nodig is om onze rechten, ons eigendom of onze persoonlijke veiligheid dan wel die van onze gebruikers/klanten of andere individuen te beschermen en/of te verdedigen. Uitsluitend wanneer Shell TapUp hiertoe wettelijk verplicht is, zal jouw persoonlijke informatie doorgegeven worden aan toezichthoudende organisaties, fiscale overheden en onderzoeksbureaus.

7. WANNEER JE MET ONS COMMUNICEERT VIA SOCIALE MEDIA

Indien je ervoor kiest onze Website of inhoud te delen via sociale media zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, zullen je persoonlijke gegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in Shell TapUp) ook zichtbaar zijn voor alle bezoekers van je persoonlijke webpagina op LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Op het gebruik van websites van dergelijke sociale media zijn de algemene voorwaarden (onder andere het privacybeleid) van de betreffende sociale media-websites van toepassing. Shell TapUp is niet verantwoordelijk voor het prijsgeven van persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze sociale media en/of voor het privacybeleid van deze websites. Het Privacybeleid van Shell TapUp is daarop niet van toepassing.

We hebben een Facebook-pagina en een LinkedIn-pagina. Wanneer je met ons communiceert via een van deze pagina’s (bijvoorbeeld wanneer je een opmerking plaatst, media uploadt, een persoonlijk bericht verstuurt of lid wordt door op “Vind ik leuk” of “Volg” te klikken), kunnen we persoonlijke gegevens over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). De manier waarop we je persoonlijke gegevens gebruiken, wordt beschreven in het betreffende privacybeleid van Facebook en LinkedIn, dat van toepassing is in aanvulling op (i) dit Privacybeleid en (ii) de algemene voorwaarden en  andere verklaringen van Facebook en LinkedIn. Shell TapUp beveelt je aan om de algemene voorwaarden en andere verklaringen van Facebook en LinkedIn aandachtig te lezen. Dergelijke voorwaarden en andere verklaringen kunnen afwijken van dit onderhavige Privacybeleid.

8. WIE BEHEERT JE GEGEVENS?

Shell TapUp B.V., kantoorhoudend aan Hofplein 20 te (3032 AC) Rotterdam, Nederland beheert en controleert de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Dit Privacybeleid kan in de loop van de tijd gewijzigd worden. Je wordt geadviseerd om het Privacybeleid regelmatig opnieuw door te lezen in verband met mogelijke wijzigingen. Dit Privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 07-12-2018.