Fuelsave Euro 95 op locatie

Shell FuelSave Euro 95

Zuinige benzine bezorgd op jouw locatie

Shell FuelSave Euro 95 is de zuinige benzine van Shell. Het bevat een wrijvingsverminderaar die kan zorgen voor minder energieverlies in de motor. Zo wordt wrijving verminderd op plaatsen waar motorolie minder makkelijk bijkomt.

Benzine die wij leveren bevat naast koolwaterstoffen uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. De voornaamste reden voor bijmenging van biobrandstoffen is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Standaard benzine (Euro 95 en super) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd.