GTL Fuel op locatie

Shell GTL Fuel

Lean & Green fuel, bezorgd op jouw locatie

Shell GTL tanken

Shell GTL Fuel, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas, verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie, en produceert daardoor minder lokale uitstoot en minder zichtbare zwarte rook. De innovatieve brandstof is een ‘drop-in’ dieselvervanger. Dit betekent dat deze eenvoudig toe te passen in een bestaand wagenpark van nieuwe en oudere zware dieselmotoren. Hier is dus geen investering in aanpassing of vervanging van de voertuigen voor nodig. Shell GTL Fuel is een Lean and Green solution voor schonere lucht.

GTL diesel tanken