5 redenen om bij Shell TapUp als chauffeur te werken

Shell TapUp, januari 2019

Service Champions!

Service Champions!

  • Group Afwisselend werk
  • Group Meebouwen aan het bedrijf
  • Group ADR opleiding

Een vraag die wij dikwijls van onze klanten krijgen, is hoe het ons toch lukt om chauffeurs aan ons bedrijf te binden. Deze vraag komt met name uit de transportsector, waar de werkdruk stijgt en het tekort aan personeel oploopt.

Oplossingen voor werving en opleiding

Steeds vaker spreken ook wij met bedrijven die nieuwe methodes hebben ontwikkeld om chauffeurs te werven. Een aantal doen mee aan de campagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Deze stelt subsidie beschikbaar om nieuwe chauffeurs op te leiden via doorstroom en zij-instroom. Ook hebben we een aantal vernieuwende wervingscampagnes voorbij zien komen, zoals  Simon Loos met #100dagen #100chauffeurs. Zij laten zien wat het werk werkelijk inhoudt middels blogs, vlogs en de mogelijkheid om een dagje mee op pad te gaan met een chauffeur. Martin Pastink van Nijhof-Wassink merkt vooral op dat zij voorop willen blijven lopen in deze arbeidsmarkt. ‘Wij werken aan innovatieve oplossingen voor onder andere flexible werken. Als werkgever is het belangrijk om met de moderne tijd mee te gaan.’ Nijhof-Wassink is afgelopen jaar gestart met een pilot met het Ministerie van Defensie, om chauffeurs uit te wisselen tijdens piek- en dalmomenten.

Shell TapUp werkt samen met Unique en organiseert wervingsdagen op de Shell TapUp workshop locatie in Rotterdam. Hier kunnen nieuwe medewerkers onze TapUp wagens zien en proeven zij direct de sfeer van onze operatie.

 

Chauffeurs bij Shell TapUp

Tot nu toe hebben we het geluk gehad dat er continue voldoende aanmeldingen zijn om bij ons te komen werken. De vraag die wij vanuit het bedrijfsleven het meeste krijgen is: waarom melden chauffeurs zich aan bij jullie?

1. Geen chauffeurs, maar Champions

Het belangrijkste om mee te geven, is dat we eigenlijk geen chauffeurs werven. Wij zoeken Mobile Service Champions: het gezicht van onze dienstverlening. Je hebt bij ons dus vooral affiniteit met dienstverlening, klantcontact en teamwork. Dit is een grotere verantwoordelijkheid dan wellicht de gemiddelde chauffeursbaan met zich meedraagt. Wij doen dus ook geen consessies aan kwaliteit, onze Champions moeten geschikt en gemotiveerd zijn. Als gezicht van Shell TapUp ontzorgen zij onze zakelijke klanten door het tankproces volledig uit handen te nemen. Onze Champion tankt voertuigen af op de bedrijfslocatie van de klant, op het moment dat deze stilstaan. Hierdoor wordt er aan klantzijde tijd bespaart omdat de chauffeur niet meer naar het tankstation hoeft te rijden en het tanken niet meer zelf hoeft te doen.

2. Afwisselend werk in blokken van 4 uur

Een belangrijk aspect van het werken bij Shell TapUp is dat wij volledig integreren in het bedrijfsproces van de klant. Er wordt getankt als de voertuigen stil staan; dit kan voor iedere klant anders zijn. Onze Mobile Service Champions hebben hierdoor dus vrij afwisselend werk dat overdag, maar ook ‘s avonds of in de weekenden plaats vindt. De shifts zijn in blokken van minimaal 4 uur verdeeld. Dit sluit beter aan bij de privésituatie van medewerkers. Lourens Bouter (Champion): ‘Dit brengt me structuur en voorspelbaarheid! Daarnaast is het heel fijn om relatief korte stukken te rijden en juist veel tijd met en bij de klant door te brengen.’

3. Bouwen aan een nieuw bedrijf

Omdat ons bedrijf nog relatief klein is, is het belangrijk om mensen in dienst te hebben die kunnen meebouwen aan de cultuur van het bedrijf. Iedereen kent de missie van het bedrijf en iedereen voelt de ruimte om bij te sturen indien we van koers afwijken. Champions zijn bij ons dus vrij om met elkaar de normen en waarden van ons bedrijf op te bouwen. Als platform is er een wekelijke Operations overleg waarin zij hun input geven en suggesties te verbetering doen. Hier worden ook de gemaakte fouten met elkaar besproken. Fouten maken mag, en ervan leren moet. Alleen op die manier blijven wij een lerende organisatie met een open cultuur. Stacey Montero (Champion): ‘Het innoverende en dynamische karakter van het bedrijf trekt mij enorm aan.’ Dit heeft een positief effect op motivatie, verzuim en verloop. Daarnaast heeft het bouwen aan een nieuw bedrijf ook het voordeel dat er veel kansen om door te groeien zullen ontstaan.

4. Gratis opleidingstraject

De Champions van Shell TapUp krijgen een opleidingstraject aangeboden om te leren rijden in de TapUp wagen. Daarnaast halen zij op kosten van Shell TapUp ook hun ADR basisrijbewijs. Ook hierin geldt: we doen geen consessies aan kwaliteit. De Champions die geschikt en gemotiveerd zijn, blijven bij ons om mee te bouwen aan een nieuwe infrastructuur voor de bezorging van alternatieve brandstoffen.

5. Veiligheid voorop

We rijden rond met brandstoffen, dus staat de veiligheid van onze mensen en onze omgeving voorop. Doordat de Champions dit weten, voelen zij zich gekend en gewaardeerd als gezicht van onze dienstverlening. Elke week tijdens de Operations meeting worden de Shell TapUp Golden Rules besproken. We evalueren de praktijkgevallen van de afgelopen week en scherpen aan waar nodig. Zo houden we elkaar veilig!