“Waar uitstoot niet te voorkomen is, kan het tot slot nog worden gecompenseerd.”

Pieter Beynen (Commercial Lead), april 2019

Meer weten over TapUp?

  • Group Evolutie van het wagenpark
  • Group LNG, CNG, elektrische mobiliteit, waterstof

ROTTERDAM – Pieter Beynen is onze Commercial Lead. In dit interview vertelt hij hoe hij denkt over de toekomstige evolutie van het wagenpark en wat wij als Shell TapUp hieraan kunnen bijdragen. Lees hieronder zijn antwoorden op vier vragen over het wagenpark van de toekomst.

Waar zullen volgens jou de grootste veranderingen plaatsvinden?

“In de stadslogistiek. Het doel binnen het Klimaatakkoord is om in 30 tot 40 grote gemeenten in Nederland middelgrote zero-emissie zones te maken. Alle nieuwe vrachtauto’s die de stad in willen, moeten zelf ook zero-emissie zijn. Deze zones leiden tot een grotere vraag naar zero-emissie bestelwagens en vrachtwagens; wij zien nu al dat onze klanten aan het experimenteren zijn met elektrisch vervoer voor in de binnenstad. Hierdoor zijn er transitie-proposities nodig om aan de uitstoot-eis te voldoen. De volgende stap is de uitdaging om in te spelen op de energietransitie en een wagenpark samen te stellen met een combinatie van alternatieve brandstoftypen zoals LNG, CNG, elektrische mobiliteit en waterstof.”

Zie je nieuwe soorten partnerschappen en samenwerkingsverbanden die de sector veranderen?

“Ja, IONITY bijvoorbeeld. Dit is een gemeenschappelijke onderneming van auto-OEM’s en Shell om een snellaadnetwerk in Europa op te bouwen. Ik verwacht ook dat grote logistieke spelers gaan participeren in, en nauw samenwerken met, start-ups in de telematica- en navigatiesector.”

Waar uitstoot niet te voorkomen is, kan het tot slot nog worden gecompenseerd. Pieter Beynen, Commercial Lead

Welke vaardigheden zullen wagenparkbeheerders in de toekomst nodig hebben volgens jou?

“Ik denk dat wagenparkbeheerders de huidige manier van denken over gegevens moeten veranderen in de toekomst. Waar we nu nog vaak gegevens voorbij zien komen, zullen ‘connected vehicles’ op een proactieve manier de juiste data leveren. Niet alleen data op het gebied van brandstofverbruik, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van CO₂-reductie. Wij zien vaak dat de doelstelling voor productiviteit bij de wagenparkbeheerder en de operations manager ligt, terwijl de opgave voor CO₂-reductie door de hele organisatie wordt belegd. Hierdoor kan deze als minder urgent worden ervaren. Een actieve rol van de wagenparkbeheerder kan CO₂-uitstoot voorkomen en reduceren. 

Hoe kan Shell TapUp wagenparkbeheerders helpen?

“Onze missie is om de energietransitie te versnellen door het leveren van schonere brandstoffen. Zo leveren we nu al GTL HVO en hopen we hier in de toekomst meer aan toe te voegen. Wij zien onszelf als een partner in deze energietransitie en gaan er samen met de klant voor om dit te behalen.”