Praktisch woordenboek voor biobrandstof, HVO diesel en blauwe diesel

Shell TapUp, November 2019

  • Group woordenboek
  • Group uitleg
  • Group handig

De afgelopen periode zien wij een toename in het aantal vragen van onze klanten dat ontstaat rondom een van onze brandstoffen, HVO. Wanneer is een brandstof nu een biobrandstof? En heet dat dan biodiesel? Waarom noemt iedereen het dan blauwe diesel?

Voordat we antwoord op dit soort vragen geven, vinden wij het handig om eerst een klein woordenboek uit te brengen, dat de belangrijkste termen rondom biobrandstof voor je op een rij zet. Als het goed is, heb je na het lezen van dit woordenboek een  beter beeld bij de verschillende termen die gebruikt worden om biobrandstoffen te duiden. Én weet je eindelijk of biodiesel altijd blauw is.

Fossiele brandstof

Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit versteende resten van planten en dieren. Bij de verbranding ervan komt energie vrij. De belangrijkste fossiele brandstoffen zijn aardgas, aardolie en steenkool. Voor vervoer en transport wordt vaak gebruikt gemaakt van diesel op basis van aardolie.

Biobrandstof

Biobrandstof is een algemene verzamelnaam voor alle verschillende soorten brandstoffen die gemaakt worden uit biomassa. De grondstof is hernieuwbaar en vormt hiermee een alternatief voor fossiele brandstof, waarvan de voorraad eindig en dus niet hernieuwbaar is.

Biodiesel

Biodiesel is een type biobrandstof die gemaakt wordt uit plantaardige olie of dierlijk vet. De precieze grondstof hangt af van het land van oorsprong en de beschikbare bronnen. Biodiesel wordt vaak toegepast in een mengvorm met uit aardolie verkregen diesel. B30 is een voorbeeld van 30% biodiesel en 70% diesel uit aardolie (fossiele brandstof).

1e generatie biobrandstof – palmolie

De eerste generatie biobrandstoffen zijn gemaakt van plantaardig materiaal, zoals palmolie, koolzaad, suikerriet en maïs. De grondstoffen worden dus gewonnen uit gewassen die ook voor voedsel geschikt zijn.

2e generatie biobrandstof – frituurolie

De tweede generatie biobrandstoffen worden gemaakt uit afvalstoffen en reststromen, zoals maïsresten of gebruikte frituurolie. Hiermee wordt de voedselketen niet aangetast.

3e generatie biobrandstof – algen

Er is ook nog een derde generatie biobrandstof in ontwikkeling op basis van algen en zeewier, hierbij is minder concurrentie met landgebruik.

Hernieuwbare brandstof

Hernieuwbare energie en hernieuwbare brandstof wordt ook wel duurzame brandstof genoemd, omdat de energie afkomstig is uit natuurlijke bronnen die aangevuld kunnen worden, zoals wind, waterkracht, zon en biomassa. Fossiele energie en kernenergie vallen niet onder hernieuwbare energie, omdat deze afkomstig zijn uit bronnen die niet worden aangevuld.

HVO brandstof / HVO diesel

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. De diesel wordt gemaakt van afgewerkte oliën en restafval zoals dierlijke vetten en is hiermee dus een 2e generatie biodiesel, fossielvrij en hernieuwbaar. HVO brandstof is kleurloos.

Blauwe diesel

Wanneer er gesproken wordt over blauwe diesel, dan betreft het meestal een HVO brandstof waaraan door de leverancier een blauwe kleurstof is toegevoegd. Shell TapUp doet dit met haar HVO bewust niet, om de kans op verwarring met AdBlue te voorkomen.