Het klimaatakkoord in een nieuw decennium

Shell TapUp, Januari 2020

  • Group Klimaatakkoord
  • Group Duurzame energiedragers
  • Group Logistiek verduurzamen

Deze jaarwisseling luidde niet alleen een nieuw jaar in, maar ook een nieuw decennium. Hét moment om de lange termijn doelen te evalueren en nieuwe doelen te stellen. Ook de Nederlandse politiek heeft, in overeenstemming met het Klimaatakkoord, voor dit decennium een doel gesteld: in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten in Nederland dan we in 1990 deden, wat toen 228 Mton was. Dit komt neer op een uitstoot van 116 Mton in 2030. Zonder het Klimaatakkoord zou de uitstoot in 2030 op 165 Mton uitkomen. Het Klimaatakkoord moet dus zorgen voor 49 Mton minder broeikasgassen in het jaar 2030.

Het doel voor 2030 is echter maar een stap naar het uiteindelijke doel van het Klimaatakkoord. Samen met 195 andere landen is afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius, zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Het broeikasgas wat hier het meeste invloed op heeft is koolstofdioxide (CO2). Daarom richt het Klimaatakkoord zich vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot.

Wat betekent dit voor de mobiliteitssector?

Per sector zijn er door de Nederlandse politiek opgaven verdeeld. Voor de mobiliteitssector is dit 7,3 Mton CO2 minder in 2030. Hoe wil de overheid dit aanpakken? Mobiliteit moet schoner en slimmer, waarbij de overgang naar een duurzaam mobiliteitssysteem centraal staat. Dit vraagt om een andere kijk op de manier waarop wij onszelf en onze producten verplaatsen. Daarom wordt hard gewerkt aan mobiliteit zonder emissies en betere bereikbaarheid en toegankelijkheid voor burgers en bedrijven. 

Overstappen op duurzame energiedragers

Om klimaatdoelstelling te behalen zal onder meer overgestapt moeten worden op duurzame energiedragers. In het Klimaatakkoord wordt elektrificeren (via batterij, waterstof of zonnecellen) genoemd, maar ook biobrandstoffen als overgangsbeleid naar zero-emissie energiedragers. Dat laatste is wat wij vandaag al toepassen en wat jij dus ook al kan toepassen. Wanneer je kiest voor HVO brandstof verminderen we samen de CO2-uitstoot van je wagenpark tot wel 89%

Logistiek verduurzamen

Naast het overstappen op duurzame energiedragers is het ook belangrijk dat de logistiek wordt verduurzaamd, met de focus op ketenoptimalisatie. In het Klimaatakkoord wordt vooral gekeken naar optimale bevoorrading in logistieke hubs net buiten de stad waardoor mogelijkheden voor zero emissie in de stad ontstaan. Ook wij maken gebruik van hubs aan de rand van de binnensteden waardoor we brandstof zo efficiënt mogelijk kunnen bezorgen. Dit bespaart veel tijd, kilometers en zo ook CO2 uitstoot. Meer informatie over HVO brandstof op locatie vind je hier