Duurzame brandstoffen, de overstap

Shell TapUp, Januari 2020

  • Group Duurzame energiedragers
  • Group Alternatieven
  • Group Overstappen

Om de klimaatdoelstelling te behalen, moet mobiliteit schoner en slimmer. De overstap naar duurzamere brandstoffen is hier een belangrijk onderdeel van. In het Klimaatakkoord wordt elektrificeren (via batterij, waterstof of zonnecellen) genoemd, maar ook biobrandstoffen als overgangsbeleid naar zero-emissie energiedragers. Maar voor welke brandstof of energiedrager moet je kiezen? En hoe lastig is het om over te stappen op een duurzamer alternatief?

De alternatieven

Wanneer we kijken naar de verschillende mogelijkheden van elektrificeren, zijn elektrische voertuigen een optie, maar ook voertuigen op waterstof. Elektrische voertuigen stoten geen emissie uit en sluiten daardoor goed aan bij de overgang naar zero-emissie. Echter is de actieradius van deze voertuigen beperkt waardoor ze vooral geschikt zijn voor stadsdistributie. Hoe schoon elektrisch rijden uiteindelijk is, is afhankelijk van de herkomst van de elektriciteit. Waterstof is nog volop in ontwikkeling en H2 produceren kost veel energie. Hierdoor zijn waterstofvoertuigen pas echt schoon als daarvoor duurzame energie gebruikt wordt. De aanschafprijzen van elektrische voertuigen zijn wel een stuk hoger, maar zullen dalen wanneer de serieproductie hiervan op gang komt.

Tot de elektrische voertuigen betaalbaarder worden, is het een valide optie om over te stappen op een biobrandstof als HVO. Deze brandstoffen worden ook wel renewable of hernieuwbare diesels genoemd. Wanneer je kiest voor HVO brandstof verminder je de CO₂-uitstoot van je wagenpark tot wel 89%. Overstappen op HVO is vrij makkelijk, deze brandstof kan namelijk in veel van de huidige dieselvoertuigen. Wil je weten of jouw wagens geschikt zijn voor HVO? Meer informatie over HVO geschikte voertuigen lees je hier.

De overstap makkelijk gemaakt

Wil je niet in één keer investeren in een elektrische vloot of zijn je huidige wagens nog niet afgeschreven? Dan is HVO brandstof als eerste stap een goede oplossing. Helaas is deze brandstof maar op een beperkte hoeveelheid punten beschikbaar. Hierdoor moeten vaak extra kilometers gemaakt worden om wagens bij te tanken. Dit lost Shell TapUp op door direct wagens af te tanken op bedrijfslocatie. Dit bespaart veel tijd, kilometers en zo ook CO₂ uitstoot. Meer informatie over HVO brandstof op locatie vind je hier