Shell TapUp gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken om jou een optimale bezoekerservaring te bieden. Met deze cookies kunnen wij, en met Shell TapUp samenwerkende derde partijen, jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten deze website volgen. Hiermee kunnen wij advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden verstaan we onder ‘gebruiker’ de klant die Shell TapUp gebruikt via de app. Shell TapUp B.V. (hierna te noemen ‘Shell TapUp’) verzorgt tanken op locatie (‘dienst’).
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.shelltapup.nl.
 3. Shell TapUp heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Mocht er iets veranderen, dan blijft de rest gewoon van kracht. Als gebruiker kun je de rechten en/of verplichtingen van deze voorwaarden niet aan anderen overdragen zonder dat Shell TapUp daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Andersom is dat wel mogelijk.

Het servicegebied betreft de in de Shell TapUp-app aangegeven buurten en straten. Enkele straten en/of parkeergelegenheden zijn uitgesloten vanwege veiligheidsoverwegingen. Shell TapUp heeft het recht het servicegebied op elk moment aan te passen.

2. De dienst van Shell TapUp gebruiken

 1. Voordat je Shell TapUp kunt gebruiken, moet je jezelf registreren. Waarbij de volgende gegevens nodig zijn: voornaam en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, kenteken(s), en betalingsgegevens. Als er iets verandert aan deze gegevens, dien je dat door te geven via shelltapup@shell.com.
 2. Je bestelt de dienst van Shell TapUp via de Shell TapUp-app. Je ontvangt dan een bevestiging in de app (de ‘bevestiging’) die de bestelling officieel maakt.
 3. Bij het bestellen van de dienst moeten de volgende gegevens worden doorgegeven:
  • de locatie waar de vol te tanken auto staat, dat gaat via de Shell TapUp-app.
  • het tijdvak waarbinnen de brandstof geleverd moet worden.
   NB1: Shell TapUp tankt de auto altijd vol; een hoeveelheid brandstof aangeven is (nog) niet mogelijk.
   NB2: op basis van de kentekengegevens uit de openbare database van het RDW is bekend of de auto benzine of diesel gebruikt.
 4. Als je een bestelling plaatst, geef je de locatie van je auto door en kies je als gebruiker een tijdvak. De precieze locatie kan tot een (1) uur voor de start van het gekozen tijdvak telefonisch worden aangepast mits de locatie in het servicegebied ligt. Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor het doorgeven van de exacte locatie.
 5. Shell TapUp houdt je zo goed mogelijk op de hoogte van de status van je bestelling. Je krijgt daarvoor, als je hier toestemming voor hebt gegeven, push notificaties. Tevens zie je de status van je bestelling in de Shell TapUp-app.
 6. Je kunt een bestelde dienst kosteloos annuleren totdat we aankomen op de door de gebruiker opgegeven locatie. De gebruiker ontvangt hiervan een melding in de Shell TapUp-app. Bij annulering na aankomst op de door de gebruiker aangegeven locatie, brengt Shell TapUp €3,95 in rekening.
 7. Het gebruik van de GPS functionaliteit in de Shell TapUp-app is op eigen risico.
 8. Je kunt er als Gebruiker van uitgaan dat de dienst is aan- of afgemeld nadat je een bevestiging in de Shell TapUp-app hebt ontvangen.
 9. Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar auto APK gekeurd is op het moment dat de dienst wordt gebruikt.
 10. Mochten we een geldige reden hebben, dan kunnen we vanuit Shell TapUp een bestelling opzeggen of weigeren. Je krijgt in dat geval een bericht via de Shell TapUp-app.
 11. Onze dienst is op dit moment alleen te gebruiken voor personenauto’s. Voertuigen behorend tot de categorie bromfietsen, motoren, en vrachtwagens zijn uitgesloten van levering. Shell TapUp zal bestellingen voor deze categorie opzeggen of weigeren. Je krijgt in dat geval een bericht via de Shell TapUp-app.

3. Betaling

 1. De verschuldigde bedragen worden binnen 7 dagen en via de opgegeven creditcard of via automatische incasso (afhankelijk van je keuze) namens Shell TapUp afgeschreven door betalingspartner Adyen B.V., nadat de auto is volgetankt. Indien je betaalt via automatische incasso, dan wordt op je bankafschrift STG Adyen vermeld.
 2. Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor voldoende saldo.
 3. Indien je wenst te betalen via automatische incasso, vragen we 1 eurocent te betalen via iDeal ter verificatie van het rekeningnummer in de Shell TapUp-app.
 4. Via creditcard werkt dat als volgt: nadat je een bestelling hebt geplaatst, reserveert Shell TapUp via betalingspartner Adyen een bedrag van 150,- euro op je creditcard. Na afrekening komt het overgebleven bedrag weer vrij.
 5. Na levering wordt de bon gemaakt op basis van het aantal geleverde liters brandstof en de Shell TapUp service fee. Je krijgt de bon via de Shell TapUp-app en via e-mail.
 6. Mocht je het niet eens zijn met de betaling, dan kun je het bedrag terugvorderen via je bank- of creditcardmaatschappij. Mocht je onjuist een terugboeking hebben uitgevoerd, dan brengt Shell TapUp een administratieve vergoeding van 10,- euro bovenop de kosten van de bestelling in rekening. Je kunt ook direct contact opnemen met Shell TapUp via shelltapup@shell.com. Het kan enkele dagen duren voordat het bedrag is teruggestort op je rekening.
 7. Tijdens het plaatsen van de eerste bestelling worden je bank- of creditcardgegevens gevalideerd en opgeslagen voor latere bestellingen. De verstrekte bank- of creditcardgegevens worden door Shell TapUp versleuteld en zo verstuurd naar Adyen. Adyen controleert vervolgens de bank- of creditcardgegevens en verwerkt de betaling in samenwerking met de bank- of creditcardmaatschappij van de gebruiker.
 8. De bank- of creditcardgegevens die je in de Shell TapUp-app ziet, worden via een beveiligde verbinding geladen en getoond. Shell TapUp heeft geen toegang tot je creditcard- en betalingsgegevens. Shell TapUp slaat deze gegevens niet op en gebruikt ze ook niet voor andere doeleinden.

4. Aansprakelijkheid

 1. Shell TapUp is aansprakelijk voor directe schade die ontstaat door fouten van het Shell TapUp team en/of gebreken aan de door Shell TapUp gebruikte installatie.
 2. Schade waarvoor de Gebruiker meent dat Shell TapUp aansprakelijk is, dient uiterlijk binnen een termijn van 24 uur na afloop van de bestelling aan Shell TapUp te worden gemeld per e-mail (shelltapup@shell.com).
 3. Shell TapUp is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig door derden of externe factoren die het gevolg zijn van het openlaten van het brandstofklepje.
 4. Shell TapUp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de mobiele telefoon en/of netwerken of diensten van derden waardoor berichten niet zijn ontvangen.
 5. Shell TapUp houdt zich aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Deze gegevens zullen nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden van derden.
 6. Je kunt inzicht verkrijgen in de gegevens die bij ons bekend zijn door contact op te nemen met Shell TapUp. Dit kan telefonisch (+31 (0)6 17 46 03 68) of per email (shelltapup@shell.com).

5. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen in verband met diensten van Shell TapUp of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Rotterdam.